foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu


01.09.2015 r.  uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, spotkanie z wychowawcami msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej

03 - 04.09.15 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych                                                                      

16.09.2015 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas  

21/22.09.2015 r. wstępne testy diagnozujące klas pierwszych - część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza

24.09.2015 r. Jesienny rajd szkolny

28.09.2015r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2015 r Święto Edukacji Narodowej i Dzień Gimnazjalisty

21.10.2015 r.  konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

11.11.2015 r. Narodowe Święto Niepodległości

25.11.2015 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

22.12.2015 r. spotkania opłatkowe społeczności szkolnej

23 - 31.12.15 r. zimowa przerwa świąteczna

05.01.2016 r.  propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
13.01.2016 r. spotkanie rodziców z przedstawicielami policji – współczesne zagrożenia zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
18 - 31.01.2016 r. ferie zimowe

16.03.2016 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

07 - 11.03.2016 r. Tydzień Europejski

21 - 23.03.2016 r. Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii                                                        

24 - 29.03.2016 r. wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2016 r. „drzwi otwarte”

18-20.04.2016 r. egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)

27.04.2016 r. zebranie dla rodziców uczniów klas III (rekrutacja do szkół  ponadgimnazjalnych, konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

02.05.2016 r.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

27.05.2016 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

06.06.2016 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas       

15.06.2016 r. propozycje przewidywanych ocen rocznych

20-21.06.2016 r. wycieczki klasowe (uczniowie, którzy nie jadą na wycieczki – lekcje wg planu)

22.06.2016 r.  Finał „Mam talent

23.06.2016 r. zajęcia integracyjne, "Bezpieczne wakacje", kiermasz używanych podręczników

24.06.2016 r. msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej i uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

                                                          

 

 

 

 

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved