foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

1

 

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera

                                                                          Monteskiusz

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Poznania i okolic do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest zaprojektowanie frontowej strony ulubionej książki. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy własną interpretację treści, stwarzając własną wizję okładki.

 1. Cele turnieju:

- promowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.
 3. Prace wykonane tylko w formacie A4, techniki dowolne, mogą być to: pastele, farby plakatowe, tusz kolorowy, ołówek, kredki, pisaki.
 4. Projekt powinien zawierać tytuł książki i nazwisko autora, oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść; wg uznania autora projektu okładka może zawierać elementy dodatkowe (np. krótkie hasło promujące autora lub tytuł książki).
 5. Praca powinna zawierać następującą metryczkę: autor i tytuł książki, imię i nazwisko uczestnika , nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, tel. kontaktowy.
 6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia 2016 na adres IX LO im. Karola Libelta ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań.
 8. Oceny zgłaszanych prac dokona jury powołane przez organizatora.
 9. Komisja konkursowa przy ocenie będzie się kierować: sposobem ujęcia tematu, walorami artystycznymi, oryginalnością projektu, kompozycją, własną interpretacją.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. O szczegółach uroczystości wręczenia nagród poinformujemy laureatów i ich opiekunów.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Grażyna Baran i Kinga Jaszczak (kom. 507 052 122)

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved