Konkurs

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

1

 

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera

                                                                          Monteskiusz

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Poznania i okolic do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest zaprojektowanie frontowej strony ulubionej książki. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy własną interpretację treści, stwarzając własną wizję okładki.

 1. Cele turnieju:

- promowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.
 3. Prace wykonane tylko w formacie A4, techniki dowolne, mogą być to: pastele, farby plakatowe, tusz kolorowy, ołówek, kredki, pisaki.
 4. Projekt powinien zawierać tytuł książki i nazwisko autora, oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść; wg uznania autora projektu okładka może zawierać elementy dodatkowe (np. krótkie hasło promujące autora lub tytuł książki).
 5. Praca powinna zawierać następującą metryczkę: autor i tytuł książki, imię i nazwisko uczestnika , nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, tel. kontaktowy.
 6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia 2016 na adres IX LO im. Karola Libelta ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań.
 8. Oceny zgłaszanych prac dokona jury powołane przez organizatora.
 9. Komisja konkursowa przy ocenie będzie się kierować: sposobem ujęcia tematu, walorami artystycznymi, oryginalnością projektu, kompozycją, własną interpretacją.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. O szczegółach uroczystości wręczenia nagród poinformujemy laureatów i ich opiekunów.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Grażyna Baran i Kinga Jaszczak (kom. 507 052 122)

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved