Dzień Bezpiecznego Internetu 6 luty 2018 r.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

 847 x 598

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w XV LO i Gimnazjum 

Od 2004 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej, na początku lutego obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. W roku bieżącym DBI przypada 6 lutego. Jest to okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów sieci wśród dzieci i młodzieży.

Na przełomie stycznia i lutego lekcje informatyki w klasach pierwszych traktowały o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

Klasy drugie podejmują temat bezpieczeństwa w sieci na lekcjach wychowawczych.

Uczniowie klas trzecich mają zaplanowane spotkanie z prawnikiem, który opowie o przestępstwach internetowych i ich konsekwencjach.

Uczniowie klas drugich gimnazjum odbyli cykl zajęć o cyberprzemocy z pedagogiem szkolnym.

We wtorek 6 lutego odbędzie się spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz konkurs na temat Internetu, jego zalet i zagrożeń.

Gazetka szkolna przypomni wszystkim zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

 

Uwaga konkurs!

 

Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat:
1. Internet w edukacji młodego człowieka: szansa czy zagrożenie?
2. Internet w kontaktach międzyludzkich: most czy mur?
3. Gdyby nagle Internetu nie było…?

A jeśli wolisz inne formy wypowiedzi niż opowiadanie, esej czy rozprawka stwórz pracę plastyczną, mem wykorzystując komputer lub nie.

Masz czas do końca lutego. Prace należy oddawać do nauczycieli informatyki osobiście lub mailowo. Najlepsze prace będą nagrodzone. Nagroda rzeczowa, ocena z języka polskiego i informatyki, publikacja w gazetce szkolnej.

Warto przeczytać:

Nastolatki w sieci: smartfony, komunikacja i cyberprzemoc.

RAPORT Nastolatki 3.0 – wybrane wyniki badań ogólnopolskich

Internetowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Warto obejrzeć:

Kampanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

 Niezbędne informacje można również znaleść na stronie G11 pod hasłem  CYBERPRZEMOC.

 

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy i rozwiązanie testu na stroniewww.kahoot.it

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved