DNI JĘZYKA POLSKIEGO – WYKŁAD PROF. EWY KOŁODZIEJEK Z US

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

2Dnia 19 marca br. w auli naszej szkoły miał miejsce niezwykły wykład. Odwiedziła nas członkini Prezydium Rady Języka Polskiego, pracująca na co dzień na Uniwersytecie Szczecińskim – prof. Ewa Kołodziejek.

To już drugi wykład, z którym przyjechała do nas pani Profesor. Tym razem nieco prowokacyjnie zadała pytanie: Po co nastolatkom wiedza dotycząca poprawności językowej? Szukając na nie odpowiedzi, mogliśmy usłyszeć o koncepcji językowego obrazu świata autorstwa E. Sapira. Odwołaliśmy się także do myśli Ludwiga Wittgensteina, który mówił: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

Przywołując dziesiątki przykładów, prof. Ewa Kołodziejek odpowiedziała na tytułowe pytanie, dowodząc, że stosowanie zasad kultury językowej pozwala młodym ludziom osiągnąć podstawowy cel komunikacyjny – porozumieć się. A w dodatku umożliwia zrobienie tego w taki sposób, aby się nie ośmieszyć.

Podczas wykładu padały z sali liczne pytania od zgromadzonej w auli publiczności. A na zakończenie pani Profesor obiecała, że odwidzi nas za rok.

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved