foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

Upalna pogoda nie przeszkodziła zegarom naszej szkoły, które wybiwszy godzinę 8.30, pozwoliły organizatorom (p. Marioli Nowak i p. Jarosławowi Zawadzkiemu wraz z uczniami) zaprosić całą społeczność szkolną na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nie da się ukryć, że samo słońce zaglądało przez okno z zaciekawieniem, ponieważ część artystyczna była przygotowana niezwykle interesująco.

Zadowoleni powinni być szczególnie uczniowie klas pierwszych, którzy zostali przyjęci bardzo życzliwie, a multimedialny pokaz szkoły i jej atrakcyjnych wnętrz na pewno uspokoił niejedną głowę. Piękny wrzesień najprawdopodobniej zapowiada bardzo owocny rok szkolny. Czyż możemy myśleć inaczej? Życzymy wszystkim uczniom i gronu pedagogicznemu dobrego roku pełnego pozytywnych wrażeń oraz satysfakcji
z wszelkich aktywności i sukcesów!

 

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved