foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

28 października odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z koordynatorem programu z ramienia Referatu ds. Nieletnich Komisariatu Poznań – Północ, panią sierżant Magdaleną Kołodziej, z którą współpracuje nasza szkoła.

Tematyka poruszała niezwykle ważne kwestie dotyczące: - bezpieczeństwa w szkole i poza nią
- przejawów demoralizacji wśród młodych ludzi
- odpowiedzialności karnej osób nieletnich
- stosowania różnego rodzaju środków psychoaktywnych, zwłaszcza dopalaczy
- roli nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego, koordynatora programu z ramienia szkoły.
Aldona Lemiesiewicz

{gallery}policja2015{/gallery}

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved