foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

ekoszkołyODDAJ SWÓJ STARY TELEFON KOMÓRKOWY

POMAGAJ NASZEJ SZKOLE

Po raz drugi nasza szkoła dołączyła do Akcji Ekoszkoły, w ramach której jest organizowana zbiórka telefonów komórkowych z następnym ich przekazaniem do ponownego użycia lub utylizacji w zamian za nagrody dla szkół biorących w niej udział.

Wśród nagród, które może otrzymać szkoła, jest sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zbiórce starych telefonów komórkowych poprzez przekazanie Szkole nie używanych już aparatów zalegających w szufladach.

Zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny.

Akcja Ekoszkoły ma nie tylko wymierne znaczenie ekonomiczne, ale również niesie duże korzyści dla środowiska naturalnego - wszystkie telefony zamiast trafić na wysypisko zostaną poddane recyklingowi.

Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Im więcej zostanie zebranych telefonów, tym większe i bardziej wartościowe będą nagrody. Pamiętaj, że oddając telefon otrzymujesz również dodatnie punkty z zachowania.

Co zrobić, aby oddać niepotrzebny telefon komórkowy?          

Na kartce napisz swoje dane (imię, nazwisko, model telefonu i datę) i przekaż ją wraz z telefonem nauczycielowi koordynującemu akcję (p. Magdalena Szulerowicz), który wrzuci go do oznakowanego pojemnika znajdującego się w naszej szkole. Każdy zebrany telefon to duży postęp!

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Akcji lub recyklingu telefonów komórkowych zapraszamy na stronę www.ekoszkoly.pl

Liczymy na Waszą Pomoc!

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved