foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wakacje........ znów są wakacje...... Życzymy wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru Głosu Gimnazjalisty.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

 Wpłaty na rzecz działalności Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 11 mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 

58 1500 1054 1210 5005 6017 0000

zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Ewy Serbinowskiej, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.1) w godzinach pracy.

 

 

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017:

 

 

Klasa Imię i nazwisko
   1 a Ryszard Chotnicki
   1 b Beata Kandulska-Gracz
   1 c Marta Wilk 
   1 d Monika Kędziora
   1 e Julita Swarcewicz
   2 a Agnieszka Szymańska
   2 b Olga Grześkowiak
   2 c Jacek Olszewski
   2 d Tomasz Nalewalski ZASTĘPCA RR
   3 a Paulina Kostusiak PRZEWODNICZĄCA RR
   3 b Piotr Klim
   3 c Małgorzata Kabat
   3 d Małgorzata Pietrowicz

Przyjazna szkoła

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2017 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved